Điều khoản người dùng:

  • Khi đã chấp nhận thanh toán trên TriThuc.Net, người dùng đương nhiên đã đồng ý với các điều khoản sử dụng và các quy định mà TriThuc.Net đưa ra. TriThuc.Net có quyền đưa ra các thay đổi trong điều khoản sử dụng, các quy định mà không cần báo trước cho người dùng. Sau bất cứ thay đổi nào về điều khoản sử dụng và quy định mà người dùng vẫn tiếp tục sử dụng website TriThuc.Net, coi như người dùng đã đồng ý hoàn toàn với các thay đổi đó.

 

  • Khi sử dụng TriThuc.Net và các dịch vụ mà nó cung cấp, người dùng có trách nhiệm tự bảo quản mật khẩu và các thông tin cá nhân của mình. Trong trường hợp có các sự cố về mạng Internet xảy ra ngoài tầm kiểm soát của TriThuc.Net, TriThuc.Net sẽ không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu có thể xảy ra. TriThuc.Net sẽ luôn cố gắng để website và dịch vụ của mình luôn luôn hoạt động 24 giờ một ngày, nhưng cũng sẽ có những trường hợp bất khả kháng, TriThuc.Net cần được bảo trì, nâng cấp hay gặp sự cố ngoài ý muốn. Với những trường hợp đó, TriThuc.Net sẽ không chịu trách nhiệm khi người dùng không thể truy cập.

 

  • TriThuc.Net có toàn quyền thay đổi các điều khiển sử dụng hay các quy định, thể lệ liên quan tới từng mặt hàng cụ thể. Thay đổi đó có thể bao gồm cả nội dung mặt hàng, số giờ cần thiết để đăng ký mua hay số người mua tối thiểu cần thiết. TriThuc.Net cũng có toàn quyền thay đổi hình thức đặt cọc hay thanh toán.

 

  • Để đăng ký mua sản phẩm, người dùng phải là công dân Việt Nam và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Người dùng có trách nhiệm bảo vệ số điện thoại, địa chỉ email hay các hình thức liên lạc khác mà TriThuc.Net yêu cầu để nhận được các thông báo từ TriThuc.Net. Trong trường hợp không thể liên lạc với người dùng qua các hình thức do TriThuc.Net định trước, TriThuc.Net sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

 

  • Người dùng không được phép đăng tải trên TriThuc.Net các thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi của người khác, quyền lợi của người bán hoặc quyền lợi của TriThuc.Net. Các thông tin đăng tải trên các TriThuc.Net cũng phải đảm bảo không vi phạm pháp luật và đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

 

  • TriThuc.Net đảm bảo người dùng sẽ được quyền mua sản phẩm với đúng các thông tin chi tiết công bố trên trang TriThuc.Net, khi người dùng đã đăng ký mua thành công, có đủ số người đăng ký trong thời gian quy định, người dùng đăng ký trước khi sản phẩm đạt tới con số người mua tối thiểu và người dùng đã đặt cọc/ thanh toán tiền theo quy định. Các vấn đề về chất lượng hàng, bảo hành, vận chuyển, hậu mãi sẽ do nhà cung cấp hàng chịu trách nhiệm. Thời gian người dùng được phép đến mua sản phẩm/ sử dụng dịch vụ sẽ được quy định cụ thể với mỗi sản phẩm/ dịch vụ khác nhau.

 

  • Trong trường hợp người dùng đã đăng ký/ thanh toán thành công nhưng không có đủ số người mua một sản phẩm, thông tin cá nhân và số tiền đã thanh toán/ đặt cọc sẽ được lưu lại trên hệ thống và người mua sẽ được quyền ưu tiên mua các sản phẩm tiếp theo.

 

 

  • TriThuc.Net không chịu trách nhiệm với các trường hợp thất lạc, chậm trễ khi gửi thông tin hay chuyển tiền đặt cọc/ thanh toán dẫn đến việc người dùng không thể đủ điều kiện mua sản phẩm.

 

  • Các thắc mắc, khiếu nại cần được gửi cho TriThuc.Net theo các hình thức liên lạc được công bố trên trang TriThuc.Net trong thời điểm 7 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật) tính từ ngày kết thúc thời hạn mua hàng của một chiến dịch. Sau thời điểm đó, TriThuc.Net sẽ không giải quyết bất cứ khiếu nại nào.

 

 


Hà nội

Sign up for daily deals newsletter!

To receive daily alerts of engaging and money saving deals, enter your e-mail here: