Trithuc.net là một website thương mại điện tử hoạt động theo mô hình Groupon tiên tiến nhất trên thế giới, chuyên cung cấp dịch vụ và sản phẩm mang hàm lượng tri thức cao tới mọi đối tượng trong cộng đồng chúng ta; nhằm mục tiêu mang lại tri thức cho mọi người với sự lựa chọn phong phú nhất, chi phí hợp lý nhất cung phương thức thanh toán thông minh đa dạng và giản tiện nhất. Chúng tôi hy vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc quảng bá tri thức Trithuc.net sẽ góp phần tích cực trong việc thúc đẩy thương mai điện tử trong nước và đóng góp phần nào cho nền kinh tế tri thức của đất nước ta. 

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông MEDIATEC

Địa chỉ: 28B/44 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà nội.

Điện thoại: (04) 37.342.393 Fax: (04) 37.342.394

Email: groupon@trithuc.net

 

MEDIATEC Location

 


Hà nội

Sign up for daily deals newsletter!

To receive daily alerts of engaging and money saving deals, enter your e-mail here: