Hướng dẫn mua hàng tại TriThuc.Net:

 

Bước 1: Tạo một tài khoản trên www.trithuc.net

- Chọn menu Tài khoản, bấm vào Đăng ký và làm theo hướng dẫn.

Bước 2: Đăng nhập và chọn mặt hàng.

- Đăng nhập bằng tài khoản của bạn.

- Vào Hồ sơ cá nhân và điền đầy đủ thông tin cá nhân của bạn như: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ thanh toán (địa chỉ, quận/huyện, tỉnh/thành phố). Chú ý: các thông tin này là hết sức quan trọng trong việc thanh toán và giao nhận hàng, bạn phải nhập đầy đủ và chính xác  các thông tin trên để TriThuc.Net có thể liên hệ được với bạn.

- Chọn mặt hàng (khoá học) mà bạn muốn mua, bấm nút Mua ngay. Màn hình thanh toán sẽ hiện ra.

- Chọn số lượng mặt hàng cần mua, và tiếp tục chọn phương thức thanh toán ở bước tiếp.

Bước 3: Chọn phướng thức thanh toán và tiến hành thanh toán. Có các phương thức thanh toán sau bạn có thể chọn:

- Thanh toán bằng thẻ nội địa: TriThuc.Net đã kí kết thoả thuận hợp tác hỗ trợ thanh toán bằng thẻ nội địa với công ty thanh toán điện tử OnePay. Bạn chỉ cần chọn chức năng “Thanh toán phiếu giảm giá bằng thẻ nội địa” (bấm nút Mua ngay OnePay), màn hình làm việc sẽ chuyển sang giao diện của cổng thanh toán OnePay. Bước tiếp theo, bạn chọn ngân hàng  trong danh sách và làm theo hướng dẫn. Chú ý: thẻ nội địa mà bạn dùng để thanh toán phải được kích hoạt chức năng “ internet banking”

- Thanh toán bằng tiền mặt tại Văn phòng của TriThuc.Net: Khi chọn phương thức này, đơn hàng của bạn sẽ được ghi nhận ngay lập tức, số phiếu giảm giá còn lại cũng được trừ ngay lập tức, nhân viên của TriThuc.Net cũng sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể. Nhưng, đơn hàng của bạn chỉ có hiệu lực khi bạn hoàn tất các thủ tục thanh toán tại Văn phòng của TriThuc.Net, và bạn lúc đó mới có thể nhận được Mã phiếu giảm giá. Trường hợp ngược lại, tức bạn không hoàn thành các thủ tục thanh toán hoặc nhân viên của TriThuc.Net không thể iên hệ với bạn (qua các thông tin cá nhân mà bạn đăng ký trong Hồ sơ cá nhân), thì đơn hàng của bạn sẽ bị huỷ.

- Thanh toán bằng điểm thưởng: bạn có thể chọn hình thức thanh toán bằng điểm thưởng nếu bạn đã tích luỹ đủ điểm thưởng, điểm thưởng này bạn tích luỹ được bằng việc giới thiệu bạn bè và tham gia các chương trình trên TriThuc.Net.

Bước 4: Chờ chiến dịch thành công và nhận Mã Phiếu giảm giá. Nhận lại tiền nếu chiến dịch thất bại.

- Khi hệ thống thông báo bạn đã thanh toán thành công, bạn sẽ chưa nhận được Mã phiếu giảm giá ngay lập tức mà bạn sẽ phải chờ cho đến khi chiến dịch kết thúc thành công thì mới nhận được Mã phiếu giảm giá. Mã phiếu giảm giá này bạn dùng để đối chiếu với doanh nghiệp cung cấp khi nhận hàng.

- Điều kiện để một chiến dịch kết thúc thành công rất đơn giản, đó là: chiến dịch phải đạt đủ số lượng tối thiểu số người mua trong thời  gian quy định.

- Trường hợp chiến dịch không hội tụ đủ điều kiện thành công, hay còn gọi là chiến dịch thất bại, bạn sẽ được hoàn lại số tiền đã thanh toán theo đúng phương thức mà bạn đã thanh toán. Thời gian hoàn lại tiền tối đa là 7 ngày làm việc tính từ thời điểm thông báo chiến dịch thất bại.

 

 


Hà nội

Sign up for daily deals newsletter!

To receive daily alerts of engaging and money saving deals, enter your e-mail here: